top of page

URBPĀĻU IZBŪVES METODES

kelly small_edited.jpg

Kelly Pile
Cased & Partially Cased Drilling

Single Column Mixing

DSM
Deep Soil Mixing

cfa small_edited.jpg

CFA
Continuous Flight auger

cfa small_edited.jpg

CCFA
Cased CFA piles

FDP small.PNG

FDP
Full Displacement piles

FDP Piling

FDP Lost-Bit
Full Displacement piles

VD2.jpg

VD
Vibro Displacement

Kelly izbūves tehnoloģija

Kelly

Klasiskā urbpāļu sistēma - izmantojot teleskopisko Kelly stieni,

urbuma siena tiek nostiprinātas ar speciālu apvalkcauruli. Caurule ir  iespiesta urbumā un urbums ir iztīrīts līdz projektā paredzētajai dziļuma atzīmei. Iztīrītajā urbumā tiek iegremdēts speciāli urbumam veidots armatūras karkass un urbums tiek aizpildīts ar betonu.
Kad urbums ir pilnībā aizpildīts ar betonu, tiek veikta apvalkcauruļu izvilkšana un proporcionāla urbuma aizpildīšana ar atlikušo betonu.

Diametrs: 620 / 750 / 880 / 1000 / 1180 / 1200 / 1300 / 1500 / 1800 / 2000mm     Maksimālais garums: 36 m

Pile testing Kelly Pile

Priekšrocības:

 • Var izmantot visos grunts tipos.

 • Iespēja izgatavot urbpāļus gan atsevišķi stāvošus, gan urbpāļu sienas.

 • Urbšanas laikā nerodas vibrācijas.

 • Pateicoties apvalkcaurulei, urbumu sienas tiek pasargātas no nogruvuma un grunts slāņu savstarpējas sajaukšanās.

 • Vizuāli ļauj salīdzināt izurbto grunts sastāvu ar projektā norādīto.

Deep Soil Mixing tehnoloģija (DSM)
Metode: Sajaukšana vienā kolonnā (SCM)

DSM

Single-Column-Mixing (SCM) metode ir ekonomisks process vienu nesošu kolonnu konstruēšanai.

Maisīšanas instruments nepārtraukti tiek rotēts zemē, vienlaikus pievienojot betonu Maisīšanas instrumenta virzīšanas ātrums un betona padeves ātrums tiek kontrolēti tā, lai uz virsmas atgrieztos pēc iespējas mazāk liekā betona

Atkarībā no konstrukcijas prasībām, pastiprinošie elementi, piemēram, tērauda karkasu, var tikt ievietoti kolonnā.

Diametrs 600 / 800 / 1200 mm

Urbšanas dziļums līdz 20 m

Deep Soil Mixing (DSM)
Single column mixing Tool_edited.png

Priekšrocības:

 • Augsta urbpāļu izgatavošanas efektivitāte

 • Pamata augsne tiek izmantota kā celtniecības materiāls

 • Neliela piesārņojuma noņemšana (svarīgs aspekts, strādājot piesārņotā augsnē)

 • Urbšanas laikā nerodas vibrācijas

Continuous Flight Auger Pile (CFA Pile)

CFA metode ir visizplatītākā viena pāļa urbšanas metode.
Urbšanas laikā līdz paredzētajam dziļumam, urbis noteiktā ātrumā tiek ierotēts un iespiests gruntī.
Ņemot ārā urbi no urbuma, tas tiek aizpildīts ar betonu. Kad urbums ir pilnībā aizpildīts ar betonu, tajā tiek iespiests speciāli urbumam veidots armatūras karkass. Pateicoties BAUER tehnikai, mēs spējam veidot urbumus dažādos grunts tipos.

Diametrs: 450 / 550 mm
Garums: 31 m

Pile Testing - CFA Pile

Priekšrocības:

 • Var izmantot gandrīz visos grunts tipos

 • Augsta urbpāļu izgatavošanas efektivitāte

 • Urbšanas laikā nerodas vibrācijas

 • Pāļu betonēšana notiek ar spiedienu no urbuma apakšas

 • Atkarībā no grunts tipa, pielietoto stiegrojuma karkasu garums var sasniegt līdz 18 m

CFA

Cased Continuous Flight Auger Pile (CCFA) System

Urbpāļu un urbpāļu sienu izgatavošana ar nepārtraukto gliemežurbi un apvalkcauruli CCFA. Salīdzinājumā ar tradicionālajām sistēmām ar pilnībā urbtajiem pāļiem Kelly vai standarta CFA izbūves tehnoloģijām, CCFA sistēmai ir priekšrocības izmaksu un laika ziņā.
Uzlaboti uzstādīšanas laiki un vertikāles tolerance.
Pateicoties apvalkcaurulei, urbumu sienas tiek pasargātas no nogruvuma un grunts slāņu savstarpējas sajaukšanās.
Urbšanas un betonēšanas procesu konsekventa izpilde, izmantojot palīgsistēmas. Samazināts betona patēriņš, jo pāļu betonēšana
notiek ar spiedienu no urbuma apakšas.

Diametrs: 420 / 620 / 880 mm
Garums: 28 m

Bored Pile CCFA

Priekšrocības:

 • Var izmantot visos grunts veidos

 • Urbšanas laikā nerodas vibrācijas

 • Augsta urbpāļu izgatavošanas efektivitāte

 • Urbšanu var pielietot grūti pieejamās vietās

 • Iespēja izgatavot urbpāļus gan atsevišķi stāvošus,
  gan urbpāļu sienas.

CCAF

Full Displacement Pile (FDP) System

FDP

FDP urbpāļu izgatavošana bez grunts izņemšanas - Urbšana notiek, pateicoties griezes momentam un saspiešanas spēkam. Grunts tiek irdināta ar urbšanas instrumentu un izspiesta urbuma sānos. Urbumā ar speciāli ievietotu armatūras karkasu, pāļa betonēšana notiek ar FDP speciālajiem instrumentiem, padodot betonu ar spiedienu no urbuma apakšas.

 

Diametrs: 320 / 410 / 450 / 520 mm

Garums: 27 m​

PFD_edited.jpg

Priekšrocības:

 • Nodrošina iespēju ierīkot pāļus bez grunts izņemšanas

 • Ieteicams izmantot gruntīs, kur grunts pretestība
  zem konusa qc ir zemāka par nominālvērtību 10 MPa

 • Urbšanas laikā nerodas vibrācijas

 • Augsta urbpāļu izgatavošanas efektivitāte

 • Pateicoties tam, ka urbšana notiek bez grunts izņemšanas, būvlaukums saglabājas tīrs

 • Minimāls betona pārtēriņš

 • Paaugstināta pāļu nestspēja

 • Iespēja mainīt pāļu garumu izbūves procesa laikā

 • Pāļu betonēšana notiek ar spiedienu no urbuma apakšas

 • Atkarībā no grunts, pielietoto stiegrojuma karkasu garums var sasniegt līdz 18 m.

Full Displacement Piling (FDP - Lost Bit System) vai dēvēta par
DSP - urbšanu ar iespiežamo pāļu sistēmu

Lost Bit

Urbpāļu izgatavošana bez grunts izņemšanas FDP – “Lost bit” (DSP) ar gruntī paliekošu uzgali. FDP - "Lost bit" tehnoloģija ir zināma arī kā Urbšana ar iegriežamo pāļu sistēmu DSP - notiek pateicoties

griezes momentam un saspiešanas spēkam.

Grunts tiek irdināta ar FDP/DSP urbšanas instrumentu (ar uzgali) un izspiesta urbuma sānos. Izmantojot teleskopisko Kelly stieni un ar kontrolētu spiedienu, FDP/DSP instruments tiek ieurbts zemē līdz projektā noteiktajai dziļuma atzīmei. Tad DSP instrumentā (apvalkcaurulē ar slēgtu galu) tiek ievietots stiegrojuma karkass, kas var būt gan pilnā, gan arī daļējā pāļa garumā.

Izmantojot FDP – “Lost bit” instrumentu, urbumā tiek atstāts "Lost bit" uzgalis un urbums tiek aizpildīts padodot betonu ar spiedienu no urbuma apakšas.

FDP – “Lost bit” (DSP) pāļus ir iespējams izbūvēt dažādos grunts tipos, tai skaitā mālā, nogulumos, kūdrā, smiltīs, morēnā. DSP pāļu izbūve ir iespējama arī blīvās smiltīs līdz pat pamatiežiem.

Diametrs: 510  mm
Garums: 42
m

Bored Pile Lost Bit
Bored Pile Lost Bit

Priekšrocības:

 • Nodrošina iespēju ierīkot pāļus bez grunts izņemšanas

 • Ieteicams izmantot gruntīs, kur grunts pretestība
  zem konusa qc ir zemāka par nominālvērtību 10 MPa

 • Urbšanas laikā nerodas vibrācijas

 • Augsta urbpāļu
  izgatavošanas efektivitāte

 • Minimāls betona pārtēriņš

 • Paaugstināta pāļu nestspēja

 • Iespējams pielietot stiegrojuma karkasu pāļa pilnā garumā

 • Iespēja mainīt pāļu garumu izbūves procesa laikā

 • Augsta izbūves produktivitāte

 • Pāļa nestspējas pieaugums pateicoties grunts sablīvēšanai un pāļa berzei ar grunti;

Vibro Displacement (VD) tehnoloģija

Vibro nobīdē (VD) pievienotais materiāls tiek transportēts tieši uz vibratora galu, sablīvēts vairākos pārvietošanas posmos un iespiests apkārtējā augsnē. Tas rada drupinātu akmeņu vai grants kolonnu, kas uzlabo apkārtējo kohēzijas augsni, jo pievienotā materiāla lielāka stingrība. Vispiemērotākās metodes izvēle galvenokārt ir atkarīga no zemes virsmas un pārvadājamām kravām

VD1.png

Piemērots:

 • Māliam

 • Smiltis

 • Nogulumi/māli/smilšu maisījumi

 • Nestspējas uzlabošanai

 • Nogrimšanu samazināšanai

 • Šķidruma mazināšanai

VD

Tērauda pāļu sienu izbūves (Sheet pile wall) tehnoloģija

Ekonomiska izbūvei un daudzpusīgs pielietojums – tās ir tērauda lokšņu pāļu sienu galvenās priekšrocības. Kā pagaidu pasākums lokšņu pāļu sienas tiek izmantotas, lai aizsargātu būvbedres, piemēram, ja nav vietas nogāzei vai arī ir nepieciešams blīvējums, lai aizsargātu pret ūdens spiedienu. Tos izmanto arī kā atbalsta sienas vai slīpumu stabilizēšanai. Lokšņu pāļu sienu var būvēt dažādos veidos atkarībā no būvniecības grunts sastāva un blakus esošajām ēkām: dzenot, presējot vai triecienā.

Front-of-wall (FoW) tehnoloģija

Pateicoties divu rotējošo galviņu īpašajam dizainam, Front-of-wall metode (FoW) ļauj urbt urbumus ļoti tuvu esošām ēkām ar minimālu attālumu, tādējādi ietaupot vērtīgu vietu, īpaši pilsētvidē, starp esošām ēkām. Iekārtai nav traucējošu malu, kas sniedzas pāri korpusa diametram. FoW metode ir bez vibrācijas un klusa pāļu  urbšanas metode. Ubšanas ekipējums ir tāds pats kā CCFA sistēmai.

KONTAKTI

lo.PNG

SIA TILTS

Reģistrācijas numurs: 50103005351

Adrese: Spilves iela 18, Rīga, LV 1055,Latvija

Banka: OP Corporate Bank plc Latvia

SWIFT kods: OKOYLV2X

Bankas konta numurs.: LV82OKOY0005100035077

Lai saņemtu cenu piedāvājumu jūsu individuālajam projektam, lūdzu sazinieties ar mūsu speciālistiem pa tālruni vai e-pastu.

bottom of page