top of page

URBPĀĻU IZBŪVES METODES

lost bit small.PNG

DSP
Gruntī paliekošs uzgalis
FDP "Lost bit"

FDP small.PNG

FDP
Full Displacement piles

FDP Piling

FDP
Full Displacement piles
“Lost bit

kelly small_edited.jpg

Kelly-Casing

cfa small_edited.jpg

CFA
Continuous Flight auger

cfa small_edited.jpg

CCFA
Cased CFA piles

Kelly izbūves tehnoloģija

Kelly

Klasiskā urbpāļu sistēma - izmantojot teleskopisko Kelly stieni,

urbuma siena tiek nostiprinātas ar speciālu apvalkcauruli. Caurule ir  iespiesta urbumā un urbums ir iztīrīts līdz projektā paredzētajai dziļuma atzīmei. Iztīrītajā urbumā tiek iegremdēts speciāli urbumam veidots armatūras karkass un urbums tiek aizpildīts ar betonu.
Kad urbums ir pilnībā aizpildīts ar betonu, tiek veikta apvalkcauruļu izvilkšana un proporcionāla urbuma aizpildīšana ar atlikušo betonu.

Diametrs: 620 / 750 / 880 / 1000 / 1180 / 1200 / 1300 / 1500 / 1800 / 2000mm       Garums: 96 m

Pile testing Kelly Pile

Priekšrocības:

 • Var izmantot visos grunts tipos.

 • Iespēja izgatavot urbpāļus gan atsevišķi stāvošus, gan urbpāļu sienas.

 • Urbšanas laikā nerodas vibrācijas.

 • Pateicoties apvalkcaurulei, urbumu sienas tiek pasargātas no nogruvuma un grunts slāņu savstarpējas sajaukšanās.

 • Vizuāli ļauj salīdzināt izurbto grunts sastāvu ar projektā norādīto.

CFA

Single Column Mixing (SCM Pile)

SCM metode ir visizplatītākā viena pāļa urbšanas metode.
Urbšanas laikā līdz paredzētajam dziļumam, urbis noteiktā ātrumā tiek ierotēts un iespiests gruntī.
Ņemot ārā urbi no urbuma, tas tiek aizpildīts ar betonu. Kad urbums ir pilnībā aizpildīts ar betonu, tajā tiek iespiests speciāli urbumam veidots armatūras karkass. Pateicoties BAUER tehnikai, mēs spējam veidot urbumus dažādos grunts tipos.

Diametrs: 450 / 550 / 600 / 750 / 880 / 1000 / 1200 mm
Garums: 31 m

Pile Testing - CFA Pile

Priekšrocības:

 • Var izmantot gandrīz visos grunts tipos

 • Augsta urbpāļu izgatavošanas efektivitāte

 • Urbšanas laikā nerodas vibrācijas

 • Pāļu betonēšana notiek ar spiedienu no urbuma apakšas

 • Atkarībā no grunts tipa, pielietoto stiegrojuma karkasu garums var sasniegt līdz 18 m

Continuous Flight Auger Pile (CFA Pile)

CFA metode ir visizplatītākā viena pāļa urbšanas metode.
Urbšanas laikā līdz paredzētajam dziļumam, urbis noteiktā ātrumā tiek ierotēts un iespiests gruntī.
Ņemot ārā urbi no urbuma, tas tiek aizpildīts ar betonu. Kad urbums ir pilnībā aizpildīts ar betonu, tajā tiek iespiests speciāli urbumam veidots armatūras karkass. Pateicoties BAUER tehnikai, mēs spējam veidot urbumus dažādos grunts tipos.

Diametrs: 450 / 550 / 600 / 750 / 880 / 1000 / 1200 mm
Garums: 31 m

Pile Testing - CFA Pile

Priekšrocības:

 • Var izmantot gandrīz visos grunts tipos

 • Augsta urbpāļu izgatavošanas efektivitāte

 • Urbšanas laikā nerodas vibrācijas

 • Pāļu betonēšana notiek ar spiedienu no urbuma apakšas

 • Atkarībā no grunts tipa, pielietoto stiegrojuma karkasu garums var sasniegt līdz 18 m

Cased Continuous Flight Auger Pile (CCFA) System

CCFA

Urbpāļu un urbpāļu sienu izgatavošana ar nepārtraukto gliemežurbi un apvalkcauruli CCFA. Salīdzinājumā ar tradicionālajām sistēmām ar pilnībā urbtajiem pāļiem Kelly vai standarta CFA izbūves tehnoloģijām, CCFA sistēmai ir priekšrocības izmaksu un laika ziņā.
Uzlaboti uzstādīšanas laiki un vertikāles tolerance.
Pateicoties apvalkcaurulei, urbumu sienas tiek pasargātas no nogruvuma un grunts slāņu savstarpējas sajaukšanās.
Urbšanas un betonēšanas procesu konsekventa izpilde, izmantojot palīgsistēmas. Samazināts betona patēriņš, jo pāļu betonēšana
notiek ar spiedienu no urbuma apakšas.

Diametrs: 420 / 510 / 620 / 710 / 750 / 880 / 1000 mm
Garums: 22,9 m

Bored Pile CCFA

Priekšrocības:

 • Var izmantot visos grunts veidos

 • Urbšanas laikā nerodas vibrācijas

 • Augsta urbpāļu izgatavošanas efektivitāte

 • Urbšanu var pielietot grūti pieejamās vietās

 • Iespēja izgatavot urbpāļus gan atsevišķi stāvošus,
  gan urbpāļu sienas.

Full Displacement Pile (FDP) System

FDP

FDP urbpāļu izgatavošana bez grunts izņemšanas - Urbšana notiek, pateicoties griezes momentam un saspiešanas spēkam. Grunts tiek irdināta ar urbšanas instrumentu un izspiesta urbuma sānos. Urbumā ar speciāli ievietotu armatūras karkasu, pāļa betonēšana notiek ar FDP speciālajiem instrumentiem, padodot betonu ar spiedienu no urbuma apakšas.

 

Diametrs: 320 / 410 / 450 / 520 / 620 mm

Garums: 40,2 m​

PFD_edited.jpg

Priekšrocības:

 • Nodrošina iespēju ierīkot pāļus bez grunts izņemšanas

 • Ieteicams izmantot gruntīs, kur grunts pretestība
  zem konusa qc ir zemāka par nominālvērtību 10 MPa

 • Urbšanas laikā nerodas vibrācijas

 • Augsta urbpāļu izgatavošanas efektivitāte

 • Pateicoties tam, ka urbšana notiek bez grunts izņemšanas, būvlaukums saglabājas tīrs

 • Minimāls betona pārtēriņš

 • Paaugstināta pāļu nestspēja

 • Iespēja mainīt pāļu garumu izbūves procesa laikā

 • Pāļu betonēšana notiek ar spiedienu no urbuma apakšas

 • Atkarībā no grunts, pielietoto stiegrojuma karkasu garums var sasniegt līdz 18 m.

Full Displacement Piling (FDP - Lost Bit System) vai dēvēta par
DSP - urbšanu ar iespiežamo pāļu sistēmu

Lost bit

Urbpāļu izgatavošana bez grunts izņemšanas FDP – “Lost bit” (DSP) ar gruntī paliekošu uzgali. FDP - "Lost bit" tehnoloģija ir zināma arī kā Urbšana ar iegriežamo pāļu sistēmu DSP - notiek pateicoties

griezes momentam un saspiešanas spēkam.

Grunts tiek irdināta ar FDP/DSP urbšanas instrumentu (ar uzgali) un izspiesta urbuma sānos. Izmantojot teleskopisko Kelly stieni un ar kontrolētu spiedienu, FDP/DSP instruments tiek ieurbts zemē līdz projektā noteiktajai dziļuma atzīmei. Tad DSP instrumentā (apvalkcaurulē ar slēgtu galu) tiek ievietots stiegrojuma karkass, kas var būt gan pilnā, gan arī daļējā pāļa garumā.

Izmantojot FDP – “Lost bit” instrumentu, urbumā tiek atstāts "Lost bit" uzgalis un urbums tiek aizpildīts padodot betonu ar spiedienu no urbuma apakšas.

FDP – “Lost bit” (DSP) pāļus ir iespējams izbūvēt dažādos grunts tipos, tai skaitā mālā, nogulumos, kūdrā, smiltīs, morēnā. DSP pāļu izbūve ir iespējama arī blīvās smiltīs līdz pat pamatiežiem.

Diametrs: 510 / 550 / 620 / 710 mm
Garums: 40,2 m

Bored Pile Lost Bit
Bored Pile Lost Bit

Priekšrocības:

 • Nodrošina iespēju ierīkot pāļus bez grunts izņemšanas

 • Ieteicams izmantot gruntīs, kur grunts pretestība
  zem konusa qc ir zemāka par nominālvērtību 10 MPa

 • Urbšanas laikā nerodas vibrācijas

 • Augsta urbpāļu
  izgatavošanas efektivitāte

 • Minimāls betona pārtēriņš

 • Paaugstināta pāļu nestspēja

 • Iespējams pielietot stiegrojuma karkasu pāļa pilnā garumā

 • Iespēja mainīt pāļu garumu izbūves procesa laikā

 • Augsta izbūves produktivitāte

 • Pāļa nestspējas pieaugums pateicoties grunts sablīvēšanai un pāļa berzei ar grunti;

Front-of-wall (FoW) tehnoloģija

Pateicoties divu rotējošo galviņu īpašajam dizainam, Front-of-wall metode (FoW) ļauj urbt urbumus ļoti tuvu esošām ēkām ar minimālu attālumu, tādējādi ietaupot vērtīgu vietu, īpaši pilsētvidē, starp esošām ēkām. Iekārtai nav traucējošu malu, kas sniedzas pāri korpusa diametram. FoW metode ir bez vibrācijas un klusa pāļu  urbšanas metode. Ubšanas ekipējums ir tāds pats kā CCFA sistēmai.

KONTAKTI

lo.PNG

SIA TILTS

Reģistrācijas numurs: 50103005351

Adrese: Spilves iela 18, Rīga, LV 1055,Latvija

Banka: OP Corporate Bank plc Latvia

SWIFT kods: OKOYLV2X

Bankas konta numurs.: LV82OKOY0005100035077

Lai saņemtu cenu piedāvājumu jūsu individuālajam projektam, lūdzu sazinieties ar mūsu speciālistiem pa tālruni vai e-pastu.

bottom of page